Trivsel

Vi trives på skolen

Les mer

Velkommen til vår nye webside!

Her er vår nye webside. Vårt ønske er at du skal finne relevant informasjon på enklest mulig måte.
Siden er fortsatt under utarbeidelse. Vi blir glad for tilbakemelding om du synes noe mangler.
Du kan gi beskjed via mail til:
kari.naess@norwegianschool.org.uk

Hvorfor velge oss?

Hva noen foreldre sier om skolen:

«Har så utrolig mye positivt å si om Den Norske Skolen i London. Våre fire jenter har hatt veldig fine år her, små klasser med tett og god faglig oppfølging og ikke minst masse gøy. De er så flinke til å dra på tur,  leirskole, storbytur til utlandet for ungdomstrinnet og flere teater- og musikalforestillinger hvert skoleår for å nevne noe. Og ikke minst må jeg si at det er veldig kjekt for hele familien, både store og små, å være en del av dette trivelige «lille Norge» i London.»

Siri Helene Vist, 2013-2017

 

“Den Norske Skolen i London bidro til at barna våre fikk en trygg overgang fra Norge til Storbritannia. Skolen kombinerer skolekulturer fra begge land på en fin måte og den høye lærertettheten gir tett faglig oppfølging. Skolen skaper fine opplevelser, samt motiverer til læring gjennom regelmessig besøk til museer, landemerker og kulturarrengementer. Skolen er også et sosialt samlingspunkt etter skoletid med aktiviteter for både barn og voksne”.

Maruis Rehn, 2014-2016

 

«Vår familie hadde 2 barn på barnetrinnet på den norske skolen i London i 2 år, fra 2013 til 2015. Både barn og foreldre var meget fornøyd med skolen. Skolen er et naturlig samlingspunkt for norske familier i London, både faglig og sosialt. På grunn av at skolen får mange nye elever hvert år er de meget gode til å integrere nye elever raskt. Skolens størrelse med forholdsvis små fådelte klasser gir elevene stor grad av nærhet til lærerne. Lærerstaben og administrasjonen er meget kompetent og motivert. De er flinke til å ta i bruk kreative og inspirerende læringsformer. Gjennom utvidet timeantall i engelsk, bruk av engelsk i andre fag og mange ekskursjoner i London får elevene et godt grunnlag i engelsk på kort tid. Å bruke London som klasserom er noe som skolen virkelig følger opp i praksis. Vi vil anbefale den norske skolen for alle helt eller delvis norske familier som oppholder seg i London.»

Tore Bjørnsen Gilje, 2013-2015
tbgilje@online.no Tel.: +47 48279116