Den Norske skolen i London er en godkjent norsk grunnskole under både norsk og britisk lovgivning for 1.-10. trinn, alder 6-16 år.  Skolen følger norsk læreplan. Undervisningen starter 08.45 hver dag og slutter 13.30 mandager, 14.30 for 1-4 og 15.30 for 5-7 tirsdag til onsdag og 14.30 fredager. SFO slutter 15.30 hver dag mandag til torsdag. Det er ikke SFO på fredager.

Barnehagen leier lokaler i skolebygget og er en godkjent privat barnehage under britisk lovgivning for barn i alderen 3-5 år. For mer informasjon besøk nettsiden norwegiankindergarten.org.uk

Norge

Norge er et demokratisk styrt land med statsministeren som den øverste stillingen. Det har vært et kongedømme siden 2905 da landet erklarte sin uavhengighet fra Sverige. Norge etablerte sin grunnlov 17. may 1814 of dagen feires hvert år med barnetog og bunad, korps og det norske flagg i alle størrelser over hele landet. Nordmenn feirer 17. mai hvor enn de er i verden!

Norske verdier er basert på kristne og humanetiske verdier og er svært like de britiske verdiene:

  • Demokrati
  • Respekt for loven
  • Individuell frihet
  • Gjensidig respekt og toleranse for alle med forskjellig tro og livssyn.

Skolen må arbeide for å fremme åndelig, moralsk, kulturell, mental og fysisk utvikling hos elevene (section 78 of the Education Act 2002)