Jan-Erik Osen, styreleder
22 Woodhayes Rd
London
SW19 4RF
07557 746928
janose@statoil.com 

Linda Hetlelid, nestleder
71 Pepys Road
London
SW20 8NL
02080 149074
linda.hetlelid@gmail.com

Geir Johansen

Silje Johnsen

Linda Møller

Tor Ivar Guttulsrød