Den Norske Skolen i London følger norsk læreplan (LK06)

Læreplanen er basert på mye av det samme som de britiske verdiene; demokrati, respekt for loven, individuell frihet og gjensidig respekt og toleranse for ulike tro og livssyn.

De fem grunnleggende ferdighetene; muntlig, lese, skrive, regne og digital, står sentralt i læreplanen, integrert i kompetansemålene. Læreplanen har som mål at alle elever tilegner seg de fem grunnleggende ferdighetene i alle fag for slik å kunne tilegne seg livslang læring etter endt utdanning.

Lærerne har et sterkt fokus på differensiering i undervisningen og bruker ulike metoder innen vurdering for læring.

De fem grunnleggende ferdighetene står sentralt i skolens vurdering for læring i alle fag og har hovedfokus i utviklingssamtalene hvert halvår mellom lærer, elev og foresatt.

Du finner skolens vurdering for læring dokument her.