Årsplaner for neste år er under arbeid og vil bli publisert innen skolen tar sommerferie.