Natur Sti på Wimbledon Common- september 2017

Ved begynnelsen av året har vi vår årlige Nature Sti på Wimbledon Common. Alle klassene samarbeider i blandede aldersgrupper og dagen gir en sjanse i begynnelsen av semesteret for elever å sosialisere og bli kjent med hverandre, samt utvikle samarbeidskunnskaper og individuelle initiativ. Senere, tilbake på skolen, ble noen fantastiske inspirerende kunstarbeid skapt av barna, inkludert disse…

Nature Trail on Wimbledon Common- September 2017

At the start of term each year we have our annual Nature Trail day on Wimbledon Common. All year groups work together in mixed age groups and the day gives a chance at the beginning of term for pupils to socialise and get to know each other as well as developing teamwork skills and individual initiative. Later, back at school,…