We are currently looking for a new School Secretary

Job purpose: The main purpose of the job is to provide administrative support to the management. Duties include general clerical, receptionist, and project based work.

Responsible for: This position includes a specific responsibility for the reception and administrative support at different levels within the school.

Please follow the links below to obtain more information.

Job description-School Secretary

Job vacancy- School Secretary


 

Generell informasjon om stillinger ved skolen

Utlysninger

Utlysninger kunngjøres som regel på skolens hjemmeside.

I tillegg publiseres utlysninger på  jobbnorge.no, larerjobb.no, finn.no og i bladet Utdanning.
Rekrutteringsbyrå kan også bli brukt.

 

Hva er kompetansekrav for å bli ansatt som lærer ved skolen (1.-10. kl.)?

Generellt er skolen interessert i lærere med et bredt fagfelt men med fordypning i en eller flere av fagene norsk, engelsk, matematikk og naturfag. Av og til søker vi lærere med spisskompetanse alt etter hvilket behov skolen har. Skolen er forpliktet til å følge kompetansekravene for norsk, engelsk og matematikk på 30 stp for 1-7 og 60 for 8-10 ved nyansettelser.

Søkere må beherske det engelske språket godt, både muntlig og skriftlig. Det er en fordel dersom søkeren kan undervise på både engelsk og norsk. Erfaring fra undervisning ved utenlandsskoler kan bli vektlagt.

Tospråklig undervisning (Content and Language Integrated Learning – CLIL) og naturfaglige emner har fokus i skolen.

Skolen legger stor vekt på rekruttering av lærere som er interessert i og har erfaring med skoleutvikling, tilpasset opplæring, vurdering for læring og pedagogisk bruk av IKT i undervisningen.

For assistentstillingen foretrekker skolen søkere med relevant, gjerne pedagogisk, utdanning og erfaring.

Behov for vikarer løses som regel blant allerede ansatte lærere, men det er alltid nyttig med en liste over eksterne vikarer.

Hvilke andre stillinger finnes ved skolen?

Siden vi er en friskole må de fleste oppgaver løses av egne ansatte. Skolen har derfor behov for ansatte med britisk bakgrunn og som forstår hvordan ulike ordninger fungerer i UK. Vi har ansatte med britisk bakgrunn som økonomiansvarlig og som sekretær. I alle stillinger er gode engelskferdigheter et reellt krav.

Vi ser etter søkere som er kompetente og fleksible og som ønsker å samarbeide til det beste for elevene, både faglig og sosialt, i hht våre verdier trygg, krativ, kunnskapsrik og engasjert.

Skolens motto er «Det beste av to verdener». Søkere må se mulighetene som finnes og bruke disse til å skape en god skole i et tospråklig hverdag med røtter i både britisk og norsk språk og kultur.

For å få til et mer kjønnsbasert personale ønsker vi å ansette flere menn. Vi ønsker også å ansette flere søkere med norsk-engelsk bakgrunn.

Ansettelsesvilkår

Skolen er arbeidsgiver i England som er forpliktet til å følge britisk arbeidslov og -rett. (Labour Legislation of England and Wales). Styret er arbeidsgiver for alle stillinger.

Etter britisk lov er alle ansatte ved skolen forpliktet til å gjennomføre en DBS check (britisk politiattest) og et skjema der man opplyser om man bor med et familiemedlem som er anklaget eller dømt for overgrep mot barn (Disqualification by Assosiation). Etter ansettelse fyller man ut et enkelt medisinsk oversiktsskjema som har til hensikt å sikre rask hjelp ved illebefinnende eller tilrettelegging av arbeidsplassen. Skolen hjelper til med utfylling dersom det er ønskelig.

Lønn, pensjon og skatt

Grunnlønn for lærere og assistenter følger oppgjørstabell etter forhandlinger mellom KS og Unio og reflekterer viktigheten av udanning og ansiennitet. Årslønn blir regnet om til GBP der ent gjennomsnitt av de siste 8 års kurs blir brukt. I tillegg mottar ansatte et botillegg for London (London allowance) som fortiden er 4,370 pr år i 100 % stilling.

Lønn for andre ansatte fastsettes individuelt.

Medlemmer av Statens pensjonskasse (SPK) kan fortsette sitt medlemskap ved å betale en obligatorisk avgift på 2% og en individuell avgift på 7,5 % . Skolen betaler arbeidsgiveravgift.

Ansatte som ikke er nedlemmer av SPK tilbys medlemskap i britisk pensjonsordning med en minimumsavgift på 5 %. Skolen betaler arbeidsgiveravgift.

Alle ansatte er pliktig til å betale skatt i UK og skatt trekkes hver måned. Samtidig må norske statsborgere betale skatt til Norge. Dette betyr at lønn og skatt til UK må opplyses til norske skattemyb´ndigheter. Det er den enkelte ansattes ansvar å ordne med skatt til Norge og å endre adresse og flytting til UK. Skolen kan bistå med ytterligere informasjon.

Flytte utenlands

Noen av våre ansatte bor fast i London, mens andre bor her for en periode. Dersom du skal flytte fra Norge til UK kan du finne nyttig informasjon på nettet. Du kan finne mer informasjon her: Livet i London

Finne et sted å bo

Boligmarkedet for utleie er stort både lokalt og generellt i London. Leien er generellt høyere enn i Norge. Vær oppmerksom på at i tillegg til husleie må du også til vanlig betale Council tax (eiendomsskatt) som dekker renovasjon og andre tjenester. Vann og gass/strøm kommer i tillegg.

Sosial tjenester og helsetjenester

Som beboer og arbeidende i UK er du også vanligvis medlem av the National Insurance scheme. Ditt bidrag til disse tjenestene er fratrukket lønnen din hver måned.

Det er også mulig å opprettholde medlemskapet i Folkehelsetjenesten ved å betale en avgift. Nav Utland har mer informasjon. Vær oppmerksom på at søknad om dette må være registrert hos Nav før du flytter ut av Norge.

Alle som bor og arbeider i UK må skaffe seg et National Insurance Number. Dette fungerer omtrent slik det norske personnummeret ditt gjør i Norge. Mer informasjon om National Insurance, skatt, sosiale tjenester og helsetjenester kan du finne på disse nettsidene:

www.gov.uk

www.hmrc.gov.uk

Ansvarsfraskrivelse

Informasjonen på denne siden er ikke bindende i fht ansettelsesvilkår. Ansettelsesvilkårene følger skolens håndbok for ansatte (Employee Handbook) og vilkårene i den enkeltes ansettelseskontrakt med eventueller vedlegg. Avgiftene for medlemskap i SPK fastsettes av arbeidsdirektoratet i Norge.

Skolen står ikke til ansvar for endringer i lov og avtaleverk som kan føre til endringer i pensjonsutbetalinger, helse- og sosialtjenester, ansettelsesvilkår eller liknende. Skolen står ikke til ansvar for innholdet av nettsidene som er anbefalt på denne siden.  

April 2017