Som del av skolens arbeid med demokrati etableres Elevrådet hvert år.

Alle klasser fra 1-10 velger to representanter for inneværende skoleår.

De har møte hver 6.-8. uke eller oftere ved behov. Elevrådet velger leder og nestleder blant sine representanter.

Elevrådet har egen kontaktlærer med ansvar for å lede arbeidet på en slik måte at elevene får erfaring, kunnskap og forståelse innen:

  • Demokratiske prosesser og hvordan disse ledes
  • Ledelse
  • Hvordan man oppfører seg i møter og møteledelse
  • Representasjon

Elevrådsleder og nestleder i elevrådet representerer elevrådet i styremøter for skolen.

Referat fra elevrådet sendes til lærerne og rektor, og rektor gir skriftlig tilbakemelding.

Elevrådet arrangerer årlig ulike hendelser og konkurranser slik som sjakkturnering, filmkveld, bordtennisturnering, inneklimakonkurranse m.m.