Covid-19 (corona virus)

Fra og med fredag ​​20. mars blir skolen stengt på Arterberry Road-adressen. Fra mandag 23. mars vil barna motta nettundervisning.

Åpen dag 25. april 2020

Lørdag 25. april holder vi vår årlige åpen dag mellom 12-14.00. Vi invitere alle venner fra The Norwegian School i London, gamle og nye, til å besøke klasserommene, se barnas arbeid, snakke med lærere, andre foreldre, elever og diskutere opptak.

FAU (Foreldreutvalget) vil holde en kafé med deilige baker og kaffe.

Velkommen!

Den Norske Skolen i London – Ofsted vurderer oss som «GOOD»!

Vi er glade for å kunngjøre resultatene fra vår siste Ofsted-inspeksjon som samlet sett som «good», og «good» som vurdering på alle fire kjerneområder. Gratulerer til alle ansatte, foreldre og barn for å gjøre dette til et flott sted å være og lære.

Pupils make good progress because they are well taught. Teachers plan interesting activities that motivate pupils to achieve well. Warm and caring relationships contribute strongly to pupils’ ability to become successful learners.” Ofsted 2018.


Les hele rapporten her; www.norwegianschool.org.uk/dnswp/wp-content/uploads/2018/04/The-Norwegian-School-in-London-10038157-PDF-Final.pdf

Velkommen!

Den norske skolen i London er en norsk friskole i et sjarmerende villastrøk i Wimbledon, sør i London. Skolebygget er en gammel viktoriansk villa som gjennom årene har blitt utvidet og renovert for å møte skolens behov. Skolen ble stiftet i 1982, og har siden hatt mange vellykkete år med dedikerte, engasjerte og kunnskapsrike ansatte. Vi tilbyr norsk grunnskoleutdanning for elever mellom 6 og 16 år. Skolens motto er «Optimum Duo Mundi»-det beste av to verdener. Elevene lærer i et trygt stimulerende miljø og får sin utdanning i forhold til norske læreverk, samtidig som de får bruke hele London som sitt klasserom. Vi oppfordrer hver enkelt elev til å oppnå sitt personlige beste og utvikle egne ferdigheter og interesser, i tillegg til å jobbe sammen og med hensyn til andre. Vi setter høye krav til våre elever og har fokus på hvert enkelte barns individuelle utvikling.
Vi er stolte av våre elever, ansatte og styremedlemmer som alle jobber sammen for å skape et positivt, inkluderende og utviklende læringsmiljø.

Hvorfor velge oss?

Hva noen foreldre sier om skolen:

«Har så utrolig mye positivt å si om Den Norske Skolen i London. Våre fire jenter har hatt veldig fine år her, små klasser med tett og god faglig oppfølging og ikke minst masse gøy. De er så flinke til å dra på tur,  leirskole, storbytur til utlandet for ungdomstrinnet og flere teater- og musikalforestillinger hvert skoleår for å nevne noe. Og ikke minst må jeg si at det er veldig kjekt for hele familien, både store og små, å være en del av dette trivelige «lille Norge» i London.»

Siri Helene Vist, 2013-2017

“Den Norske Skolen i London bidro til at barna våre fikk en trygg overgang fra Norge til Storbritannia. Skolen kombinerer skolekulturer fra begge land på en fin måte og den høye lærertettheten gir tett faglig oppfølging. Skolen skaper fine opplevelser, samt motiverer til læring gjennom regelmessig besøk til museer, landemerker og kulturarrengementer. Skolen er også et sosialt samlingspunkt etter skoletid med aktiviteter for både barn og voksne”.

Maruis Rehn, 2014-2016

«Vår familie hadde 2 barn på barnetrinnet på den norske skolen i London i 2 år, fra 2013 til 2015. Både barn og foreldre var meget fornøyd med skolen. Skolen er et naturlig samlingspunkt for norske familier i London, både faglig og sosialt. På grunn av at skolen får mange nye elever hvert år er de meget gode til å integrere nye elever raskt. Skolens størrelse med forholdsvis små fådelte klasser gir elevene stor grad av nærhet til lærerne. Lærerstaben og administrasjonen er meget kompetent og motivert. De er flinke til å ta i bruk kreative og inspirerende læringsformer. Gjennom utvidet timeantall i engelsk, bruk av engelsk i andre fag og mange ekskursjoner i London får elevene et godt grunnlag i engelsk på kort tid. Å bruke London som klasserom er noe som skolen virkelig følger opp i praksis. Vi vil anbefale den norske skolen for alle helt eller delvis norske familier som oppholder seg i London.»

Tore Bjørnsen Gilje, 2013-2015