Tidlig i det nye skoleåret holder vi vår årlige natursti på Wimbledon Common, vårt lokale naturparadis. Elevene jobber i aldersgrupper i blandede år, og det er en fantastisk mulighet for å bli kjent med hverandre og teamarbeid.

Alle jobbet så bra sammen og hadde mye pedagogisk moro.

Vinnergruppen hadde en spesiell godbit med pizzalunsj på skolen uken etter.