Den 30. april var hele skolen samlet på Wimbledon Athletics Trach for å øve til den årlige sportsdagen. Den 10. juni sammenligner vi resultater med de øvrige norske skolene i Europa. Vi er klare for å sette nye rekorder!