FAU (Foreldrenes Arbeidsutvalg) er en solid bidragsyter og støtte for skolen. FAU er et meget viktig bindeledd mellom foresatte og skolen. FAU hjelper til for å samle inn midler til spesielle aktiviteter barna ønsker og hjelper ofte til når skolen trenger økt voksentetthet ved ekskursjoner og andre aktiviteter på skolen.

FAU har møter hver 6-8 uker og er representert i styret og på styremøter. De er styrt av retningslinjer vedtatt av styret.

Christopher Løvold er nåværende leder for FAU.

FAU sine retningslinjer finner du her:

FAU reglement