FAU (Foreldrenes Arbeidsutvalg) er en solid bidragsyter og støtte for skolen. FAU er et meget viktig bindeledd mellom foresatte og skolen. FAU hjelper til for å samle inn midler til spesielle aktiviteter barna ønsker og hjelper ofte til når skolen trenger økt voksentetthet ved ekskursjoner og andre aktiviteter på skolen.

FAU har møter hver 6-8 uker og er representert i styret og på styremøter. De er styrt av retningslinjer vedtatt av styret.

Jakob Brix Thomsen er nåværende leder for FAU med Anne Klarise Namtvedt som nestleder.

FAU sine retningslinjer finner du her:

FAU reglement