Den norske skolen i London gir et faglig, kreativt og sikkert miljø der elevene oppfordres til å utvikle et bredt perspektiv og en sunn livsstil. Respekt, samarbeid og tillit står sentralt i vårt læringsmiljø.

Mål

For å følge vårt motto, «Optimum Duo Mundi – The Best of Both Worlds», kombinerer vi Kunnskapsløftet og London som et utvidet klasserom.
Dette gir et stimulerende og utfordrende læringsmiljø for våre studenter.
Elevene jobber for  å oppnå sitt personlige beste, samtidig som de samarbeider og utvikler sine egne ferdigheter og interesser.

28 – Plan for Psychosocial Welfare 01.10.2017 (2)