http://www.norwegiankindergarten.org.uk     Outstanding_Colour_School.gif


The Norwegian Kindergarten in London leier lokaler i skolen bygg, og er et alternativ for barn mellom 3 år og fram til skolealder. Dette gjelder uavhengig av om barnet skal begynne i engelsk skole ved 5-års alder eller på Den Norske Skolen i London det året barnet fyller 6. Vårt mål er å være det naturlige valget for norske familier som flytter til London. Vi fokuserer både på norsk og britisk språk og kultur. Hver avdeling i barnehagen har minimum en engelsk- og en norsktalende ansatt til stede. Dette hjelper barna å lære engelsk fra begynnelsen. Vi tilbyr også de eldste barna skoleforberedende aktiviteter , og særskilt språktrening  før skolestart om nødvendig. Barna oppnår en høy grad av sosiale ferdigheter og språkferdigheter i løpet av tiden i barnehagen.

Barnehagen skal møte barn med tillit og respekt og anerkjenne egenverdien av barndommen. De ansatte skal bidra til trivsel og glede i lek og læring. Barnehagen skal være et trygt sted der man får utfordringer innenfor felleskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likhet og motvirke alle slags former for diskriminering.

Barnehagen har færre barn pr voksen enn det britisk lovverk har som minimum. Vi kan derfor drive barnehage etter norsk standard. Barna leker ute hver dag uansett vær. En dag i uken bruker barnehagen nærområdet som lekeplass, det være seg etablerte lekeområder eller parker i nærheten. Organiseringen av barnehagen vil variere i forhold til antall barn. Uavhengig av antall barn vil hver avdeling ha en førskolelærer eller en ansatt med tilsvarende bakgrunn som pedagogisk leder. Barnehagen holder til i samme bygg som Den Norske Skolen, noe som er en stor fordel for familier med barn begge steder. Dette gjør også overgangen fra barnehage til skole enkel da barna allerede kjenner skolebygget, uteområdet, ansatte og andre barn fra før.

Barnehagen har samme fridager som skolen. Åpningstidene er:
mandag – torsdag 8.30 til 15.30 og fredag 8.30 til 14.30pm.

Mer info på barnehagens hjemmeside:

Further information on the kindergarten website:

Satser

Barnehagen leier lokaler av skolen og har atskilt drift. Vennligst ta kontakt med Marina Tate for mer informasjon.

Tel: +44 (0) 208 947 7983

marina.tate@norwegiankindergarten.org.uk