SFO for 1.-4. trinn er åpen  på mandag til torsdag kl. 14.30- 15.30.
Vi tilbyr leksehjelp, matlaging og forskjellige aktiviteter i SFO tiden.
Vennligst kontakt SFO leder for ytterligere informasjon:
Allison Lindeman
Mob: 07561 800 396
mail: sfo@norwegianschool.org.no