Spesialundervisning

Skolen har sin egen koordinator for spesialundervisning. Det er Fylkesmannen i Oslo og Akershus og PPT Utland som er det overordnede organet for skolen og andre godkjente norske friskoler i utlandet. Vennligst kontakt skolen for ytterligere informasjon.