Læringsmiljø

Den Norske Skolen i London gir et faglig, kreativt, positivt og sikkert miljø der studentene oppfordres til å utvikle en lyst etter læring, et bredt perspektiv på livet og en sunn livsstil. Respekt, samarbeid og tillit er sentrale tema i skolen læringsmiljø.

Mål

Skolens motto «Optimum Duo Mundi – The Best of Both Worlds – Det beste fra to verdener» praktiseres daglig. Vår undervisning følger det norske  Kunnskapsløftet, men berikes av å være i et annet land, og ved  utstrakt bruk av London som utvidet klasserom.

Vi legger til rette for et stimulerende, utfordrende, og rolig læringsmiljø for våre studenter.

Vi legger til rette for at våre elever er i stand  til å oppnå sitt personlige beste, samtidig som de jobber sammen med  hverandre og utvikler sine personlig kompetanse og interesse.