Ethos

Norsk skole gir et faglig, kreativt, positivt og sikkert miljø der studentene oppfordres til å utvikle en lyst etter læring, et bredt perspektiv og en livsstil. Respekt, samarbeid og tillit er sentrale i vår skole etos.

Mål

For å følge vårt motto, «Optimum Duo Mundi – The Best of Both Worlds», kombinerer Kunnskapsløftet, norsk pensum, med bruk av London som klasserom.
Å gi et stimulerende, utfordrende, men rolig læringsmiljø for våre studenter.
For å sette studentene i stand til å lære gjennom en levende læreplanlegging gjennom lek, praktiske aktiviteter og utflukter.
Å utstyre studentene til å oppnå sitt personlige beste, samtidig som de jobber sammen med hensyn til andre og utvikler sine egne ferdigheter og interesser.