SFO for 1.-4. trinn er åpen mandag til torsdag 14.30-15.30.
Vi tilbyr leksehjelp, matlaging og forskjellige aktiviteter i SFO tiden.
Vennligst kontakt SFO leder for ytterligere informasjon:
Benedicte Wedel Westbye
Mob: 07561 800396
mail: sfo@norwegianschool.org.no